Câu nói “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không” của ai?

Câu nói “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không” của chủ tịch Hồ Chí Minh, được trích trong “Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, ngày 15 tháng 9 năm 1945.

Nguyên văn câu nói này được Bác Hồ viết như sau: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Chân dung chủ tịch Hồ Chí MinhChân dung chủ tịch Hồ Chí Minh

Ý nghĩa của câu nói kể trên là lời kêu gọi thế hệ trẻ cần phải ra sức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Bác mong mỏi thế hệ tương lai của nước nhà –

Theo lời Bác dạy, làm thế nào để Việt Nam sánh vai với các cường quốc trên thế giới? Đó là nhờ công học tập của các em học sinh – thế hệ tương lai của đất nước. Việc học sinh và sinh viên nỗ lực, rèn luyện, ra sức học tập để phát triển toàn diện, là cơ sở nền móng để đưa đất nước hội nhập với thế giới trong cuộc cách mạng lần thứ 4.

Ngày nay, tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác dạy, làm rạng danh đất nước với nhiều thành tích nổi bật trên toàn cầu, góp phần đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

READ  Slogan Heineken: “Chỉ có thể là Heineken”

Categories: Câu nói, STT
Source: truongcaobaquat.edu.vn

Viết một bình luận